STYREVEDTAK 2009
Sak nr  
75/2009 OPPFØLGING AV BREV ANGÅENDE LETTKONTAKT
 
74/2009 OFFISIELL NKBF-REPRESENTANT TIL VM
 
73/2009 GODKJENNING AV NYTT KAMPSPORTREGLEMENT FOR RINGSPORTER
 
72/2009 FREMME SØKNAD OM GODKJENNING AV K-1 OG LOW-KICK
 
71/2009 AVMELDINGSGEBYR
 
70/2009 REGNSKAP SCANDINAVIAN OPEN
 
69/2009 STRATEGIDOKUMENT
 
68/2009 UTVIKLINGSKOORDINATOR
 
67/2009 WEBPORTAL
 
66/2009 SÆRFORBUNDENES FELLESORGANISASJON (SFF)
 
65/2009 STRATEGI FOR GJENNOMFØRING AV NM
 
64/2009 KONSTITUERING AV ÆRESKOMITEEN
 
63/2009 KONSTITUERING AV GRADERINGSKOMITEEN
 
57/2009 SØKNAD OM STØTTE TIL SCANDINAVIAN OPEN
 
53/2009 MEDLEMSKONTINGENT
 
52/2009 SØKNAD OM ØREMERKET STØTTE TIL SOMMERLEIREN
 
51/2009 STATUS SOMMERLEIR
 
47/2009 EVENTUELT
 
46/2009 HJERTESTARTER
 
40/2009 SAKSLISTE UT PÅ NETT?
 
35/2009 EVENTUELT
 
34/2009 GENERALSEKRETÆR TL STEDE UNDER STYREMØTENE?
 
29/2009 INNFØRING AV K1 I NORGE?
 
28/2009 FORSLAG FRA TINGET
 
27/2009 FORSLAG FRA BERGEN KBK
 
26/2009 SØKNAD OM EKSTRA STEVNESTØTTE TIL NM 2009
 
25/2009 HONORAR PRESIDENT
 
06/2009 DOBBELTROLLER: KOMITEMEDLEM/STYREMEDLEM