STYREVEDTAK 2011
Sak nr  
42/2011 KAMPIDRETTSARENA
 
41/2011 INNKOMMET FORSLAG ANGÅENDE OKTOBER MÅNED 2012
 
40/2011 JUSTERING AV MIDLER PROSJEKT 50095
 
39/2011 BARNEAKTIVITET
 
34/2011 JURY FOR UTDELING AV H.M. KONGENS POKAL
 
33/2011 OPPGAVER ÆRESJURYEN
 
32/2011 SØKNAD OM STØTTE TIL SCANDINAVIAN OPEN
 
30/2011 BETALING OPPHOLD SOMMERLEIR
 
25/2011 SATSER REISEREGNING
 
20/2011 HONORAR PRESIDENT
 
18/2011 MIDLER DISIPLINER UTENOM LANDSLAG
 
12/2011 BUDSJETTFORSLAG 2011
 
11/2011 REGNSKAP
 
07/2011 HÅNDTERING AV KLAGESAK VEDRØRENDE LANDSLAGSUTTAK
 
06/2011 UTTAK LANDSLAG 2011
 
05/2011 BEVERTNING AV DOMMERE PÅ STEVNER