STYREVEDTAK 2013
Sak nr  
51/2013 FULLMAKTER
 
46/2013 BESTEMMELSER FOR GODKJENNING AV KONKURRANSEUTSTYR I NKBF
 
45/2013 KONSTITUERING GRADERINGSKOMITEEN
 
44/2013 SØKNAD OM STØTTE TIL ROSA SLØYFE (KAMPEN MOT BRYSTKREFT)
 
43/2013 SØKNAD OM STØTTE TIL SCANDINAVIAN OPEN
 
38/2013 STYREKURS
 
37/2013 RUTINER FADDERORDNING
 
36/2013 KAMPIDRETTENES ANLEGGSPLAN
 
35/2013 KONSTITUERING AV KOMITEER
 
30/2013 TILFØYELSE I GRADERINGSREGLEMENT
 
29/2013 STYREHONORAR
 
24/2013 DOBBELTROLLER: KOMITEMEDLEM/STYREMEDLEM
 
23/2013 RUTINER FOR LOVBRUDD, DOPINGSAKER OSV I NKBF
 
22/2013 ENDRING AV NKBF ORDNING FOR GODKJENNING AV KAMPUTSTYR
 
21/2013 SAK FRA HORTEN KICKBOXINGKLUBB – ØKT STEVNESTØTTE NC
 
20/2013 HONORAR STEVNEANSVARLIG NM
 
19/2013 STEVNESTØTTE NM
 
18/2013 KAMPIDRETTSGALLA
 
17/2013 BUDSJETTFORSLAG 2013
 
16/2013 REGNSKAP
 
12/2013 GJENNOMFØRING AV NM
 
11/2013 ÆRESJURYEN
 
10/2013 EKSTRA POST PÅ REISEREGNINGEN
 
09/2013 2 ÅRIG TINGPERIODE – NIF IDRETTSTING
 
08/2013 KOMBINASJONEN TOPPIDRETT OG UTDANNING
 
07/2013 RUTINER FOR LOVBRUDD, DOPINGSAKER OSV I NKBF
 
06/2013 INSTRUKSER FOR KRISESITUASJONER I NKBF